Förnya Synonymer


Förnya Synonymer Verb form

  • återuppta, börja igen, tillbaka, ta upp, återupptas, återuppliva.
  • remake, omskapa, revidera, refashion, omforma, reformera, återskapa, regenerera, gör om, renovera, återupprätta, översyn, uppdatera, modernisera.
  • renovera.
Förnya Synonym länkar: återuppta, tillbaka, ta upp, återupptas, återuppliva, remake, revidera, regenerera, renovera, översyn, uppdatera, modernisera, renovera,