återuppliva Synonymer


Återuppliva Synonymer Verb form

  • återuppliva.
  • föryngra.
  • väcka till liv, återuppväcka, rädda, föra tillbaka, återställa, tidvis blossar upp, vitalisera, återuppliva, rally, uppdatera, förnya, föryngra.
återuppliva Synonym länkar: återuppliva, föryngra, väcka till liv, återuppväcka, rädda, återställa, tidvis blossar upp, vitalisera, återuppliva, rally, uppdatera, förnya, föryngra,