Regenerera Synonymer


Regenerera Synonymer Adjektiv form

  • regenereras, reformerta, rehabiliterade, inlösta, konverterade, ändrade, rekonstruerade, uppbyggda, upplyst, upplyft, sparade, rengjorts, rak.

Regenerera Synonymer Verb form

  • återupprätta, återskapa, återuppbygga, reproducera, remake, gör om, föryngra, återuppliva, refashion, rekonstruera, väcka till liv, vitalisera, översyn.
  • reformera, rehabilitera, landhöjning, förbättra, bättre, avhjälpa, ändra, spara, lösa, återta, rekonstruera, konvertera, civilisera, uppbygga, upplysa.
Regenerera Synonym länkar: upplyst, rak, remake, föryngra, återuppliva, rekonstruera, väcka till liv, vitalisera, översyn, rehabilitera, landhöjning, förbättra, bättre, ändra, spara, lösa, återta, rekonstruera, konvertera, civilisera, uppbygga, upplysa,

Regenerera Antonymer