översyn Synonymer


Översyn Synonymer Substantiv form

  • bortredigeringsverktyg, omskrivning, uppdatering, emendation, redigering, blue-penciling.
  • checkup, gå över, undersökning, reparation, ombyggnad, renovering, service.
  • undersökning, retrospektiv, analys, granskning, gå över, utvärdering, kritik, kommentar, exegetik, exposition.

Översyn Synonymer Verb form

  • gå över, upprepa, sammanfatta, tolka, studera, förbereda för.
  • inspektera, reparera, undersöka, renovera, kontrollera, testa, fixa, återställa, gå över, rekonditionering, service.
  • minns, reflektera, kom ihåg, spåra, se tillbaka på, efterhand, grubbla över, fundera över, muddra, grubbla, minnas.
  • studera, undersökning, utvärdera, överväga, undersöka, bedöma, ompröva, omvärdera, kritisera, väga, fundera, analysera, granska.
översyn Synonym länkar: uppdatering, gå över, undersökning, reparation, undersökning, analys, gå över, utvärdering, kritik, kommentar, exegetik, gå över, upprepa, sammanfatta, tolka, inspektera, undersöka, renovera, kontrollera, testa, återställa, gå över, minns, kom ihåg, spåra, fundera över, minnas, undersökning, utvärdera, undersöka, bedöma, ompröva, kritisera, väga, fundera, analysera, granska,