Renovera Synonymer


Renovera Synonymer Verb form

  • renovera, modernisera, förnya, gör om, översyn, omskapa, uppdatera, föryngra, furbish, konvertera, reparera, inreda, redesign.
  • renovera.
Renovera Synonym länkar: renovera, modernisera, förnya, översyn, uppdatera, föryngra, furbish, konvertera, renovera,