Stärka Synonymer


Stärka Synonymer Verb form

  • animera.
  • befästa, förstärka, stag, stötta, stödja, strävpelare, stärka, stelna, harden, skärpa, förhöja, fördjupa, intensifiera, förvärra, öka, vitalisera, animera, aktivera.
  • stöd, underhåll, upprätthålla, tillbaka, stötta, stag, strävpelare, underbygga, stötta upp, vagga, kudde.
Stärka Synonym länkar: animera, befästa, förstärka, stag, strävpelare, stärka, stelna, harden, skärpa, fördjupa, intensifiera, förvärra, öka, vitalisera, animera, aktivera, stöd, underhåll, upprätthålla, tillbaka, stag, strävpelare, vagga, kudde,

Stärka Antonymer