Absorberande Synonymer


Absorberande Synonymer Adjektiv form

  • ointressant.
  • spännande, intressant, fascinerande, underhållande, engagerande, fängslande, flytta, tilltalande.
  • svampig, genomsläpplig, porös, genomträngliga, vattenförande, absorberande, assimilerande.
Absorberande Synonym länkar: ointressant, spännande, intressant, fascinerande, underhållande, engagerande, fängslande, flytta, tilltalande, genomsläpplig, genomträngliga, vattenförande, absorberande,