Bläddra bland alla Antonymer


 • Ånga Antonymer: svaghet, slöhet, trötthet, svaghet.
 • Angelägen Antonymer: sorglös, avslappnad, oberört, nonchalanta, lugn.ointresserade, likgiltig, undesirous, cool, apatisk.
 • Angelic Antonymer: jonatan, djävulsk, busiga.
 • Angenämt Antonymer: osympatisk, envis, tvärtom, negativa.misshaga, irriterande, irriterande, smärtsamma.
 • Ångerfull Antonymer: självbelåtna, självgod, oberört, trångsynta.glad, självbelåtna, präktiga, självbelåten, självbelåtna, trotsig.
 • Anges Antonymer: avsluta avsluta, avveckla, avsluta.
 • Ångest Antonymer: komfort, bliss, lycka, glädje, lätthet, glädje.lätthet, förtroende, kvalitetssäkring, jämnmod, lugn, trygghet, säkerhet.
 • Ångform Antonymer: torr, klara, ljusa.
 • Ångra Antonymer: ratificera, validera, bekräfta, upprätthålla, förstärka.triumph, dominans, framgång, lycka, välstånd.
 • Angränsande Antonymer: åtskilda, åtskilda, frånkopplad, diskontinuerlig.
 • Angrepp Antonymer: retreat, rout, flyg, stampede, recession.
 • Angriper Antonymer: skydda, försvara, stödja, mästare, stå upp för.
 • Anhängare Antonymer: förtalare, kritiker, fel-finder, gnällspik.
 • Anhopning Antonymer: minskning krympning, förlust, minskning, minskning, minska.
 • Animera Antonymer: döda, släcka, förstöra.dämpa, avskräcka, kolla.
 • Animerade Antonymer: slö, trög, håglös, kraftlösa, livlös, stel.
 • Aning Antonymer: rikedom, djup, bredd, överflöd, fonden.
 • Anka Antonymer: konfrontera, möta, klara, åtar sig, ta itu med, antar, välkommen, omfamna.lyft upp, höja, höja, räta upp.
 • Ankomst Antonymer: avresa, exit, bortgång, sära, försvinnande.
 • Anländer Antonymer: avgår, gå, lämna, ta bort, avsluta.misslyckas, flop, förlora, missar.
 • Anledning Antonymer: håller, följa, uppmuntra, medbrottsling, säkerhetskopiera.nonsens, dumhet, slöhet, galenskap, galenskap.
 • Anmärkning Antonymer: förbise, försumma, ignorera, ignorera.ouppmärksamhet, förakt, försummelse.
 • Anmärkningsvärda Antonymer: okänd, oviktig, oviktiga, vanliga, anonym, okänd.ingen, underhuggare, second-rater, oplacerad häst, mannen på gatan.vanliga inconspicuous, vanliga, medelvärde, rutin, vanlig.
 • Anmärkningsvärt Antonymer: obetydlig, oviktig, vanlig, oviktiga.
 • Anomali Antonymer: överensstämmelse, regelbundenhet, normalitet, konsekvens.
 • Anonym Antonymer: signerad, krediteras tillskrivade, berömda, välkända.
 • Anpassad Antonymer: oegentligheter, divergens, avvikelse, avvikelse, skillnaden.
 • Anpassade Antonymer: disharmoniska, kolliderar, dissonanta, oharmonisk, avvikande.
 • Anpassningsbar Antonymer: styv, stel, orubblig, kompromisslös, fast, envis.
 • Ansedd Antonymer: vanhedrande, skumma, korrupta, opålitlig, tvivelaktiga, ökända.
 • Ansenlig Antonymer: ointressant, hemtrevlig, ill-favored, obehaglig, obehaglig.liten, snål, otillräcklig, otillräcklig, knappa.
 • Ansluta Antonymer: lossa, separera, frikoppla, koppla, separera.
 • Ansluta Sig Antonymer: håller inte försummar att, oliktänkande, motsätter sig, skilja sig åt.
 • Anslutning Antonymer: separation, inklusiv disjunktion, avgångsvederlag, alienation, avstånd, hiatus.
 • Anspråk Antonymer: avsägelse, avståndstagande, avvisande, abdikation, forswearing.enkelhet, uppriktighet, tydlighet, ödmjukhet, naturlighet.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>