Bläddra bland alla Antonymer


 • Behövande Antonymer: rika, välmående, i marker, rika, välbärgade.
 • Bekämpa Antonymer: fred, harmoni, samarbete, lagarbete, avspänning, avtal, synergi.
 • Bekänna Antonymer: förneka, dölja, täcka, förneka, tillbakavisa, dölja.
 • Bekännelse Antonymer: förnekande, ansvarsfriskrivning, avståndstagande, avståndstagande.
 • Bekant Antonymer: extraordinära, märkliga, ovanliga, sällsynta, ofantlig, förunderliga, ovanligt, fenomenal, oanade.avlägsna, formella, fjärr, avlägset.blyg, pension, diskret, respektfull, försiktigt,...
 • Bekantskap Antonymer: okunnighet, omedvetenhet, ovana, oerfarenhet, blindhet.
 • Beklaga Antonymer: fira, glädjas, jubla.
 • Beklagligt Antonymer: lyckliga, glada, lyckade, behaglig, jublande, glädjande, trevlig.lycklig, lycklig, glad, gynnsam, lyckade.
 • Bekräfta Antonymer: vetorätt, upphäva, förneka.förneka, bestrida, motbevisa.upphäva, störta, försvaga, motsäga, splittras.annullera, avbryta, ogiltigförklara.
 • Bekräftats Antonymer: green, ovana, nya.
 • Bekräftelse Antonymer: förbud, veto, förbud.motsägelse, vederläggning, negation.
 • Bekväm Antonymer: eländiga, smutsiga, utblottade.fjärrkontroll, out-of-the-way, otillgänglig, otillgängliga, avlägsen.eländig, olycklig, missnöjda, tröstlöst.obekvämt, tafatt, olämpliga, otymplig,...
 • Bekvämlighet Antonymer: besvär, nackdel, olägenhet, obehag, tafatthet, förlägenhet.
 • Beläggning Antonymer: vakans, avstår, evakuering, desertering, vräkning, release.
 • Belägring Antonymer: låt upp, lull, remission, respit, paus.
 • Belasta Antonymer: gratis, ljusare, befria, disburden, släpp, lätta, underlätta.
 • Belåtenhet Antonymer: missnöje, obehag, missnöje, förbittring, vill ha.
 • Belevad Antonymer: dystra, sorgligt, trög, melankoli, blyg, självmedveten.
 • Belevat Antonymer: oförskämd, bluff, oartigt, pajasaktig, oartigt, idylliska.
 • Belysa Antonymer: mörkare, svart ut.förvirra, fördunkla, moln, röra, förbrylla, perplex.skymma, fördunkla, befog.
 • Belysning Antonymer: förvirring, skugga, mörker, mörkare.
 • Bemuse Antonymer: bore, avvärja, misshaga.upplysa, belysa, förenkla, räta ut, klargöra.
 • Benägen Antonymer: upprätt, upprätt, vertikal, stående.obenägen, ogilla, motvilliga.
 • Benägenhet Antonymer: ovilja, aversion, ovilja, avsmak.
 • Benediction Antonymer: förbannelse, pgs, avsky, calumniation.
 • Beniga Antonymer: köttiga, korpulent, knubbig, tjock, fett.
 • Beräkning Av Antonymer: rättfram, uppriktig, redlig, ärlig, enkel, okonstlad.
 • Berätta Antonymer: försumbar, fåfäng, mindre, ineffektiva, liten, obetydlig.
 • Berg Antonymer: dalen, ihåliga, dale, glen.
 • Berggrunden Antonymer: topp, apex, dome, pinnacle.ytligheter, nonessentials, extras.
 • Bergiga Antonymer: platt, låg, nivå, obruten.
 • Berika Antonymer: nedgradera, urarta, utarma, förbilliga.
 • Beröm Antonymer: kritisera, klandra, anklagelse, ogillande, blackball var kritik.nedvärdera, förringa, fördöma, kritisera, kritisera, ogillar, fördöma.fördömande, uppsägning, kritik, ogillande,...
 • Berömda Antonymer: dunkel, okänd, ödmjuk, dolda, går i pension, okänd.
 • Berömma Antonymer: misstroendevotum, nedvärdera, fördöma, misskreditera, kritisera, fördöma.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>