Abstraktion Synonymer


Abstraktion Synonymer Substantiv form

  • idé, koncept, symbol, formel, generalisering, teori, tanken, formulering, föreställning, sats, begreppsbildning, idealisering.
Abstraktion Synonym länkar: idé, koncept, symbol, formel, teori, formulering, sats,