Abstinens Synonymer


Abstinens Synonymer Substantiv form

  • tätt, måtta, åtstramning, asketism, nedlagd, nykterhet, teetotalism, måttlighet, fasta, självförnekelse, självdisciplin, självkontroll, självbehärskning.
Abstinens Synonym länkar: tätt, måtta, åtstramning, nykterhet, fasta, självförnekelse, självkontroll, självbehärskning,

Abstinens Antonymer