Absid Synonymer


Absid Synonymer Substantiv form

  • entrén, entré sätt, foajé, väntrum, hall, hallen, passage, lobbyn, posten, korridor, mottagningsrum.
Absid Synonym länkar: entrén, hall, passage, lobbyn, posten, korridor,