Åberopa Synonymer


Åberopa Synonymer Verb form

  • bönfaller, bedja, stämma, vädjar, värva, enträget be, be, ber, supplicate, begära, tryck, längta.
  • ring, adress, kalla, supplicate, bedja, framställning, bönfaller, bönfalla, enträget be, framkalla, vädjar, åberopa.
Åberopa Synonym länkar: bönfaller, bedja, stämma, värva, be, supplicate, tryck, ring, adress, kalla, supplicate, bedja, bönfaller, framkalla, åberopa,