Adept Antonymer


Adept Antonymer Adjektiv form

  • outbildade, olämplig, inkompetent, motorhuv, klumpig.

Adept Antonymer Substantiv form

  • nybörjare, nyomvänd, klåpare, amatör, klumpig.

Adept Synonymer