Absorbera Antonymer


Absorbera Antonymer Verb form

  • bore, trötta, pall, cloy, stöta bort.
  • eliminera utsläpp, ge ut, kasta bort.
  • koppla bort, öppna, klar, bunt, fn-täppa.

Absorbera Synonymer