Absolut Antonymer


Absolut Antonymer Adjektiv form

  • delvis begränsad, begränsade, villkorade.
  • knuten, gissningar, preliminära.
  • ofullkomlig, ofullständig, fragmentariska, utspädda.

Absolut Synonymer