Abrupt Antonymer


Abrupt Antonymer Adjektiv form

  • förväntade, planeras.
  • gracious, släta, mjuka, varma.

Abrupt Synonymer