Välkommen till ABC Thesaurus


Vi har samlat över 14.500 synonymer och nästan 6 000 antonymer du söka eller bläddra genom att hitta det speciella ordet eller bara förbättra din skriftliga förmåga. ABC synonymordbok är helt gratis för alla och vi samarbetar med Super Thesaurus att bidra till att ännu fler synonymer till ögat. Välja att bläddra synonymer och antonymer eller Sök direkt efter ditt ord.

Synonym för dagen

Återställa Synonymer


 

Återställa Synonymer Verb form

  • återinföra, sätta tillbaka, installera, omvälja, ersätta, återställa, sätt tillbaka.
  • återställa.
  • återupprätta, återupptas, återuppväcka, återuppliva, regenerera, återskapa, rekonstruera, föra tillbaka.
  • rehabilitera, avhjälpa, bota, uppdatera, lindra, föryngra, reanimate, läka, befästa, vitalisera, stärka, förbättra, förnya.
  • reparera, förnya, retuschera, omskapa, refashion, återuppbygga, renovera, återta, fräscha, fixa, göra över, gör om, rekonditionering, översyn, lappa, hämta, återvinna.