Välkommen till ABC Thesaurus

Vi har samlat över 14.500 synonymer och nästan 6 000 antonymer du söka eller bläddra genom att hitta det speciella ordet eller bara förbättra din skriftliga förmåga. ABC synonymordbok är helt gratis för alla och vi samarbetar med Super Thesaurus att bidra till att ännu fler synonymer till ögat. Välja att bläddra synonymer och antonymer eller Sök direkt efter ditt ord.

Synonym för dagen

Värd Synonymer


 

Värd Synonymer Substantiv form

  • mångfald, trängseln, legion, publiken, armén, svärm, uppsjö, assemblage, översvämning, galaxy, myriad, körde.
  • ångest, oro, omsorg, förvirring, problem, press, stress, börda.
  • avgift, vårdnad, hålla, kontroll, skydd, vård, hantering, övervakning, ansvar.
  • hjälp, stöd, hjelp, lättnad, service, boende, subvention, gunst, opinionsbildning, beskydd, championship.
  • uppmärksamhet, heed, hänsyn, vaksamhet, intresse, försiktighet, noggrannhet.

Vård Synonymer Verb form

  • vara berörda, beakta, sinne, lyssna.