Utrota Synonymer


Utrota Synonymer Adjektiv form

  • bli av med, avyttra, klipp ut, sålla ut, riva ut, gräva upp, rycka upp, rensa, plocka ut, utrota, extrahera.

Utrota Synonymer Verb form

  • förinta, riva, förstöra, utrota, ta bort, avskaffa, utplåna, döda, eliminera, slakt, massaker, avfall.
  • rycka upp, ta bort, utrota, extrahera, förstöra, rasera, avskaffa, radera, eliminera, utplåna, döda, förinta.
  • utrota.
Utrota Synonym länkar: avyttra, sålla ut, gräva upp, rycka upp, rensa, utrota, extrahera, förinta, riva, förstöra, utrota, ta bort, avskaffa, utplåna, döda, eliminera, slakt, massaker, avfall, rycka upp, ta bort, utrota, extrahera, förstöra, avskaffa, radera, eliminera, utplåna, döda, förinta, utrota,