Uppnå Synonymer


Uppnå Synonymer Substantiv form

  • prestation, förvärv, inköp, framgång, insikten, uppfyllelse, skicklighet, kunskap, lärande, kvalifikation, teknik.

Uppnå Synonymer Verb form

  • uppnå, utföra, nå, slutföra, säkra, förvärva, vinna, få, effekt, upphandla, anländer, poäng, göra.
  • utföra, uppfylla, nå, vinna, anländer, föra bort, ta, effekt, verkställa, inser.
Uppnå Synonym länkar: prestation, inköp, framgång, uppfyllelse, skicklighet, kunskap, lärande, teknik, uppnå, utföra, slutföra, säkra, förvärva, vinna, , effekt, upphandla, anländer, poäng, göra, utföra, uppfylla, vinna, anländer, ta, effekt, verkställa,

Uppnå Antonymer