Uppfylla Synonymer


Uppfylla Synonymer Verb form

  • fullborda, avsluta, tillfredsställa, effekt, verkställa, uppnå, utföra, slutföra, åstadkomma, genomföra, inser, nära.
  • överensstämmer, lyda, samtycke, skjuta upp, avkastning, rymma, skicka, anpassa, observera, respekt, ansvarsfrihet, instämmer.
Uppfylla Synonym länkar: avsluta, tillfredsställa, effekt, verkställa, uppnå, utföra, slutföra, genomföra, nära, lyda, samtycke, skjuta upp, avkastning, rymma, skicka, anpassa, observera, respekt, ansvarsfrihet, instämmer,

Uppfylla Antonymer