Skrot Synonymer


Skrot Synonymer Substantiv form

  • bit, fragment, munsbit, portion, smula, utdrag, segment, del, partikel, dab, skärvan, chip, bita.
  • kämpa, gräla, gräl, bråk, bråken, tvist, tiff, rad, huggsexa, melee, krångel, ruckus.

Skrot Synonymer Verb form

  • kasta, skräp, avm, dumpas, slough, avvisa, kasta bort, bli av med.
Skrot Synonym länkar: bit, fragment, munsbit, smula, utdrag, segment, del, partikel, dab, chip, bita, kämpa, gräl, bråk, bråken, tiff, rad, melee, krångel, ruckus, kasta, skräp, slough, avvisa, kasta bort,

Skrot Antonymer