Ogiltigförklara Synonymer


Ogiltigförklara Synonymer Verb form

  • ogiltigförklara, avbryta, upphäva, ångra, störta, vederlägga, åsidosätta, återkalla, inaktivera, motbevisa.
  • ogiltigförklara, upphäva, avbryta, förneka, makulera, återkalla, avskaffa, utrymma, lös.
Ogiltigförklara Synonym länkar: ogiltigförklara, avbryta, upphäva, ångra, störta, vederlägga, åsidosätta, återkalla, inaktivera, motbevisa, ogiltigförklara, upphäva, avbryta, förneka, återkalla, avskaffa, utrymma, lös,

Ogiltigförklara Antonymer