Observera Synonymer


Observera Synonymer Verb form

  • fira, solemnize, kom ihåg, helga, ära, hålla.
  • överensstämmer med, följa, underkasta sig, lyssna, lyda, erkänna, respektera, hålla.
  • säga, nämna, kommentar, tycka, statligt, deklarera, utropa.
  • se, märker, titta, studera, undersökning, granska, undersöka, uppfatta, visa, espy, sköta, urskilja.
Observera Synonym länkar: fira, kom ihåg, helga, ära, hålla, följa, lyssna, lyda, erkänna, hålla, säga, nämna, kommentar, tycka, se, undersökning, granska, undersöka, uppfatta, visa, espy, urskilja,

Observera Antonymer