Motverka Synonymer


Motverka Synonymer Verb form

  • dämpa, cool, chill, nackdel, nedvärdera, avvärja, nedgradera, förringa, skriva.
  • dishearten, dispirit, nedslå, kasta, sänka, bestörtning, trubbig, försvaga, avskräcka.
  • folie, omintetgöra, kringgå, schackmatt, kortslutning, besegra, upphäva, avbryta, cross, kontrollera, strider mot, blockera, motverka, hindra, hämma, hämmas, förebygga, skämma bort.
  • motsätta sig, motstå, offset, kontrollera, omintetgöra, neutralisera, ogiltigförklara, motvikt, motangrepp, införa utjämningsåtgärder beträffande, strider mot.
Motverka Synonym länkar: dämpa, cool, chill, nackdel, nedvärdera, avvärja, förringa, skriva, dishearten, nedslå, kasta, sänka, bestörtning, trubbig, försvaga, avskräcka, folie, omintetgöra, kringgå, upphäva, avbryta, kontrollera, strider mot, motverka, hindra, hämma, hämmas, motsätta sig, motstå, offset, kontrollera, omintetgöra, neutralisera, ogiltigförklara, motvikt, strider mot,

Motverka Antonymer