Läcka Synonymer


Läcka Synonymer Substantiv form

  • öppning, spricka, paus, hål, punktering, perforering, skreva.
  • sätesbjudning, förfaller, defekt, svaghet, ofullkomlighet, utlämnande, exponering, brist, fel.

Läcka Synonymer Verb form

  • sekret, sippra, tränga, fly, spill, droppa, dribbla, andas, ansvarsfrihet.
Läcka Synonym länkar: öppning, spricka, paus, hål, punktering, perforering, skreva, sätesbjudning, förfaller, defekt, svaghet, ofullkomlighet, exponering, brist, fel, sekret, sippra, tränga, fly, spill, dribbla, andas, ansvarsfrihet,