Kommentar SynonymerKommentar Synonymer Substantiv form

  • exposition, kritik, översyn, exegetik, kommentar, tolkning, anteckningar, avhandling, scholium.
  • illustration, förtydligande, belysning, observation, kritik, reflektion, obs, exempel.
  • obs, förklaring, kommentar, åsikter, kritik, observation, reflektion, förtydligande, glans.
  • prata, konversation, skvaller, kommentar.

Kommentar Synonymer Verb form

  • anmärkning, säga, observera, förklara, nämna, beröra, kritisera, tycka.

Kommentar Synonym länkar: kritik, översyn, exegetik, kommentar, tolkning, avhandling, illustration, belysning, observation, kritik, obs, exempel, obs, förklaring, kommentar, kritik, observation, glans, prata, skvaller, kommentar, anmärkning, säga, observera, förklara, nämna, beröra, kritisera, tycka,