Förneka Synonymer


Förneka Synonymer Verb form

  • avstå från, tillbakavisa, förneka, frånsäger sig, abnegate, avvisa.
  • motsäga, bestrida, upphäva, förneka, negativa, controvert, disaffirm, tvist, protestera, motbevisa, vederlägga, tillbakavisa, frånsäger sig.
  • tillbakavisa, förneka, frånsäger sig, inte tillåta, avvisa, avstå från, återkalla, avbön, avsvärja.
  • undanhålla, vägra, missunna, skruva ner, vetorätt, förbjuda, repulse.
  • upphäva, makulera, avbryta, återkalla, neutralisera, inte tillåta.
Förneka Synonym länkar: avstå från, tillbakavisa, förneka, frånsäger sig, abnegate, avvisa, motsäga, bestrida, upphäva, förneka, negativa, controvert, protestera, motbevisa, vederlägga, tillbakavisa, frånsäger sig, tillbakavisa, förneka, frånsäger sig, avvisa, avstå från, återkalla, avsvärja, undanhålla, vägra, missunna, skruva ner, förbjuda, repulse, upphäva, avbryta, återkalla, neutralisera,

Förneka Antonymer