Effekt Synonymer


Effekt Synonymer Substantiv form

  • effektivitet.
  • inflytande, effekt, brunt, styrka, makt, tryck.
  • kontakta, blåsa, touch, intryck, stroke, kollision, slagverk, krasch, chock, clash, smash.
  • kraft, åtgärd, utförande.
  • makt, kapacitet, effektivitet, potential, energi, slagkraft.
  • resultatet, konsekvens, efterdyningarna, slutsats, intryck, reaktion, återverkar, efterverkning, fråga, händelse.

Effekt Synonymer Verb form

  • orsaka, åstadkomma, ansätta, verkställa, utföra, producera, skapa, inleda.
Effekt Synonym länkar: effektivitet, inflytande, effekt, brunt, styrka, makt, tryck, kontakta, blåsa, touch, intryck, stroke, kollision, slagverk, krasch, chock, kraft, åtgärd, utförande, makt, kapacitet, effektivitet, potential, energi, resultatet, efterdyningarna, slutsats, intryck, reaktion, efterverkning, fråga, händelse, ansätta, verkställa, utföra, producera, skapa, inleda,