återkalla Synonymer


Återkalla Synonymer Verb form

  • avbryta, återkalla, minns, upphäva, omvänd, åsidosätta, avsätta, ogiltigförklara, avskaffa, annullera.
  • ogiltigförklara, upphäva, avbryta, minns, åsidosätta, återkalla, avskaffa, utrymma, avbön, tillbakavisar.
återkalla Synonym länkar: avbryta, återkalla, minns, upphäva, omvänd, åsidosätta, avsätta, ogiltigförklara, avskaffa, ogiltigförklara, upphäva, avbryta, minns, åsidosätta, återkalla, avskaffa, utrymma,

återkalla Antonymer