ångra Synonymer


Ångra Synonymer Substantiv form

  • förstörelse, ruin, skam, undergång, slag, affliction, höst, våda, mischance, nederlag, misslyckande, katastrof, comeuppance.

Ångra Synonymer Verb form

  • lossa.
  • omvänd, ogiltigförklara, avbryta, upphäva, vetorätt, offset, neutralisera, omintetgöra, förslöa, undanröja.
ångra Synonym länkar: ruin, skam, undergång, slag, våda, mischance, nederlag, misslyckande, katastrof, lossa, omvänd, ogiltigförklara, avbryta, upphäva, offset, neutralisera, omintetgöra, förslöa, undanröja,

ångra Antonymer