Upphäva Antonymer


Upphäva Antonymer Verb form

  • auktorisera, validera, sanktionera, upprätthålla, förstärka.
  • medbrottsling, egga, väcka, inleda, uppmuntra.
  • verkställa, validera, upprätthålla, anta, stärka.

Upphäva Synonymer