Välkommen till ABC Thesaurus

Vi har samlat över 14.500 synonymer och nästan 6 000 antonymer du söka eller bläddra genom att hitta det speciella ordet eller bara förbättra din skriftliga förmåga. ABC synonymordbok är helt gratis för alla och vi samarbetar med Super Thesaurus att bidra till att ännu fler synonymer till ögat. Välja att bläddra synonymer och antonymer eller Sök direkt efter ditt ord.

Synonym för dagen

Disposition Synonymer


 

Disposition Synonymer Substantiv form

  • placering, arrangemang, gruppering, bortskaffande, mönster, konfiguration, läge, distribution, tilldelning, ordning, matris, organisation, klassificering.
  • riktning, bosättning, slutsats, hantering, skötsel, administration, förordning, kontroll, makt, myndighet, sponsring.
  • skiss, diagram, linjeritning, avgränsning, anletsdrag, gränsen, form, kontur, gräns, kant, silhouette, profil, periferi.
  • synopsis, cv, blåkopia, plan, karta, utkast, graf, scenario, précis, prospekt, sammanfattning, kort, smälta, grov.
  • temperament, natur, makeup, karaktär, humor, ande, själ, tendens, böjelse, benägenhet, lutning.

Disposition Synonymer Verb form

  • sammanfatta, smälta, förkorta, grov, abstrakt, komprimera.
  • skissa, rita, avgränsa, spåra, diagram, silhouette, limn.