Välkommen till ABC Thesaurus


Vi har samlat över 14.500 synonymer och nästan 6 000 antonymer du söka eller bläddra genom att hitta det speciella ordet eller bara förbättra din skriftliga förmåga. ABC synonymordbok är helt gratis för alla och vi samarbetar med Super Thesaurus att bidra till att ännu fler synonymer till ögat. Välja att bläddra synonymer och antonymer eller Sök direkt efter ditt ord.

Synonym för dagen

Hindra Synonymer


 

Hindra Synonymer Verb form

  • choke, täppa, stoppa, hindra, fördröja, kontrollera, bar, barrikad.
  • dölj skärm, sköld, skymma, avskuren, gardin, blockera, förhindra, bar.
  • förhindra, hindra, hämmar, förutse, undanröja, kontrollera, folie, omintetgöra, iväg, kvävas i sin linda, debar, avlyssna, avvärja, avskräcka.
  • hindra, förhindra, begränsa, omintetgöra, balk, hämma, störa, hamstring, handikapp, bromsa, fördröja, kramp, undergräva.
  • hindra, hålla tillbaka, omintetgöra, kontrollera, blockera, täppa, kramp, balk, inteckna, begränsa, fördröja, långsam, hämma.
  • hindra, stoppa, bo, avskräcka, kontrollera, fördröja, omintetgöra, inteckna, hämma, folie, bar, blockera.